Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ОДРЖАН ТРЕНИНГ ВЕШТИНЕ СТАРАТЕЉА У ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ СА РАЗВОЈНИМ КАШЊЕЊИМА И ПОРЕМЕЋАЈИМА

Дана 01. и 02.11. 2018. године, у организацији Министарства здравља РС, СЗО и "Аутисмспекс" одржан је радни састанак посвећен адаптацији програма за унапређење вештина старатеља деце са тешкоћама и сметњама у развоју. Овом скупу присуствовали су и представници Дома здравља Ниш.
Циљ програма је да пружи родитељима/неговатељима вештине за подршке развоју и то кроз ангажовање деце у свакодневним активностима кроз примену различитих стратегија за подршку вештинама комуникације детета и смањивањем проблема понашања. 
Коначни циљ састанка је да се програмски садржај учини разумљивим у нашој средини, културно прихватљивим и релевантним за учеснике као и да се дефинишу даљи кораци у обезбеђивању његове квалитетне и одрживе примене у нашој земљи.