Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Едукација тима за рад у Школи родитељства

Дана 30.10. и  31. 10. 2018. године тим Дома здравља у Нишу, који чине педијатар, гинеколог, психолог, гинеколошко-акушерска сестра и патронажна сестра учестовао је на акредитованој обуци коју је организовао Градски завод за јавно здравље- Београд у сарадњи са компанијом „Роса“, у оквиру пројекта „Школе за родитељство“. Теме обуке биле су „Здравствено васпитни садржаји у раду са будућим родитељима“ и „Школе за родитељство-приступ, организација и садржаји рада“.

На предавањима говорило се о концептима и начинима рада школа за родитељство, партиципаторним методама здравствено васпитног рада. Разматрало се питање зашто је успешно родитељство основа раног  развоја, како се развија афективна приврженост у првим данима живота детета, који је значај дојења и како је оно у функцији здравог развоја у раном детињству. Који су то начини адекватне неге и комуникације са дететом, које су најчешће дилеме и заблуде будућих родитеља, како их оснажити и припремити за будућу улогу. Правни оквир здравствене заштите жена и деце у Србији, заштита трудница од дуванског дима, безбедно понашање у саобраћају такође су биле неке од теме ове едукације. Наш тим је активно и успешно учествовао  на обуци, са намером да нова сазнања и иновације, поучени примерима добре праксе, примене у даљем раду.