Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

НОВЕМБАР- МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Служба за здравствену Служба за здравствену заштиту деце и школске деце –Саветовалиште за младе и Саветовалиште за одвикавање од пушења Дома здравља Ниш, организовале су акцију у централном холу поводом Месеца борбе против болести зависности.

Бурне социјалне промене у друштву које се дешавају и у нашој земљи довеле су са једне стране до осиромашења грађана, пораста криминала, кризе морала, промена унутар породице, осећаја безперспективности, разградње постојећих институција, и са друге стране, до велике доступности психоактивних супстанци. Због свега овога велики број деце и младих је био у ситуацији да проба неку психоактивну супстанцу (ПАС). Под ПАС подразумевамо све супстанце које мењају стање свести, однос према телу, опажање, мишљења, расположење и понашање. Млади људи који почну да користе ове супстанце у раном узрасту, било да се ради о дувану, алкохолу, таблетама или илегалним дрогама, у ризику су да постану хронични.

ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

Фактори ризика у самој личности или вршњачкој групи (претерана агресивност и импулсивност, стидљивост, појачана осетљивост и поводљивост, недостатак смисла и досада, недостатак самопоуздања и самопоштовања, проблеми са идентитетом, проблеми у односу са особама супротног пола, недовољно развијене социјалне вештине, неинформисаност, друштво вршњака које користи ПАС)

Породични фактори ризика (употреба ПАС у породици, непостојање породичних правила у вези са коришћењем ПАС, недостатак или поремећај у комуникацији међу члановима породице, запостављање деце или претерана брига, нагле и неочекиване промене у породици) Школски фактори ризика (лош успех у школи, често изостајање из школе или непохађање школе, лоша адаптација у школи, проблеми у дружењу са вршњацима, одбацивање, претерана очекивања родитеља, недостатак занимљивих ваннаставних активности и квалитетних наставних садржаја, незаинтересованост школе за проблем дроге, алкохола, пушења)
Друштвени фактори ризика (економска и социјална криза праћене кризом морала, високом стопом криминала и доступношћу дрога, закони и норме који толеришу употребу ПАС).