Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

У четвртак, 01.11.2018. године  од 10:00-12:00 часова, у централном холу Дома здравља Ниш,  Службa за здравствену заштиту деце и школске деце – Саветовалиште за младе и Саветовалиште за одвикавање од пушења Дома здравља Ниш, организују акцију поводом Месеца борби против болести зависности.

Месец новембар је према Међународном и Националном календару здравља посвећен борби против болести зависности, са циљем подизања свести становништва о штетним ефектима дрога и мобилисања целокупног друштва за укључивање у активности на сузбијању њиховог коришћења.

Конзумирање психоактивних супстанци је не само здравствена претња већ и значајан социо-економски терет широм света.
Примарна превенција односно спречавање настанка болести зависности је најважнија. Да бисмо то постигли неопходно је ставити под контролу употребу и злоупотребу свих психоактивних супстанци (кафа/кофеин, дуван/никотин, алкохол, дрога), и зато су нам потребни целовити, мултисекторски превентивни програми и систематичан рад са децом и омладином током предшколског периода, основне и средње школе који ће са истим циљем повезати родитеље, просветне и здравствене раднике, уз учешће широке јавности и медија.