Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ТИМСКИ РАД НА ПРЕВЕНЦИЈИ НАРКОМАНИЈЕ У ШКОЛАМА

Представници Дома здравља Ниш, психолог и педијатри су чланови тима за превенцију наркоманије у школама који су формирани на иницијативу Министарства здравља и Министарства просвете.
Рад тима је усмерен на три групе слушалаца, на ученике, наставнике и родитеље. Планом је предвиђено да чланови тима обилазе основне и среднје школе и да едукују младе о штетностима употребе психоактивних супстанци. Приликом одласка у школу део тима радиће са ученицима а други део тима са наставницима. Посебан део едукације биће организован за родитеље преко општинских савета родитеља.
Дана, 18.10.2018. године Тим је посетио основну школу „Бубањски хероји“ у Нишу.