Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ПРИЈЕМ ГРАЂАНА И ЗАПОСЛЕНИХ КОД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Грађани и запослени у установи по већ устаљеној  пракси петком имају прилику  да разговарају са директором проф.др Милорадом Јерканом, да изнесу своје проблеме и дају сугестије.

Теме разговора са директором махом се безирају и везане су за економско социјална питања, запошљавање, едукацију и школовање, негу и лечење чланова породице.

Грађани и запослени у установи могу да се јаве и закажу пријем сваког радног дана путем телефона 018/ 503-516., е-маила info@domzdravljanis.co.rs и непосредно код пословног секретара Дома здравља Ниш.