Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

РЕДОВАН ОБИЛАЗАК ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ БРАНКО БЕЈЕГОВИЋ ОД СТРАНЕ ДИРЕКТОРА ДОМ ЗДРАВЉА

Директор Дома здравља Ниш, проф.др Милорад Јеркан са сарадницима, дана 11.10.2018. године обишао је  здравствену станицу Бранко Бјеговић.

Oвај здравствени објекат је новијег датума изграђен по савременим принципима, у коме раде Служба за здравствену заштиту одраслих, Служба за здравствену заштиту деце и школске деце, Служба поливалентне патронаже и Служба за лабораторијску дијагностику. Здравствена станица Бранко Бјеговић ради у две смене и успешно збрињава становништво које ка њој гравитира.

Разлог обиласка је редовна провера квалитета стручног рада, задовољства пацијената и запослених као и сагледавање услова рада. У колегијалном разговору са запосленима исказано је обострано задовољство. Присутни пацијенти похвалили су стручни али и хумани рад здравственог особља.