Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ  ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце и Центар за превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш, организовали су акцију поводом Светског дана менталног здравља у централном  холу Дома здравља Ниш.
Позитивно ментално здравље укључује самопоуздање, способност решавања проблема и сврсисходну адаптацију на сваки ментални стрес. Унапређење менталног здравља представља групу активности усмерених ка јачању одредница менталног здравља и његовом одржавању. 
Потреба за позитивним менталним здрављем је свеопшта и односи се на све нас. Веома је важно да то сазнање дође и до доносилаца законских одлука, стручњака, и да се схвати да је унапређење менталног здравља питање унапређења свакодневног живота појединца. Веома је важно да се осмисле и уведу програми за унапређење менталног здравља младих, узраста 14-18 година, који би утицали на јачање самопоуздање и самим тим последично утицали на смањење учесталости болести зависности, пушења и алкохолизма код младе популације.

Депресија је главни узрок инвалидности и налази сена четвртом месту глобалног оптерећења од болести.
Ментално здравље подразумева складан однос у самој личности у емоционалном, интелектуалном и социјалном смислу. Ментално здравље је веома важно за добро функционисање сваког појединца и друштва, јер психички поремећаји не изазивају само погоршање квалитета живота, патњу и отуђеност оболелих особа, већ целој заједници стварају огромно оптерећење посредовано економским факторима.
Учесталост стреснихпоремећаја је висока, а у порасту су депресија, број самоубистава, злоупотреба алкохола и супстанци, као и психосоматски поремећаји.