Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

СОЦИЈАЛНИ РАДНИК ОДРЖАО РАДИОНИЦУ У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ

Дана 10.10.2018. године у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање одржана је радионица на тему “Психосоцијална подршка старим особама“.

Психо-социјална подршка усмерена је на индивидуални рад са лицима која се осећају усамљено, напуштено, који имају проблем са социјалном средином или породицом.

Психо-социјална подршка остварује се кроз медицинске услуге од стране медицинских радника  ( лекара, медицинских сестара , физиотерапеута, социјалних радника) на терену, као и помоћ у кући од стране геронто домаћица.
Побољшање квалитета живота кроз финансијску подршку као што је туђа нега и помоћ као и радно-окупациона терапија.

Радионицу водила социолог Звездана Огњановић – Панић.