Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ДИРЕКТОР ИСКАЗАО ЗАДОВОЉСТВО РАДОМ ЗДРАВСТВЕНЕ АМБУЛАНТЕ ОСТРОВИЦА

Дана, 04.10.2018. године руководство Дома здравља Ниш на челу са директором проф.др Милорадом Јерканом обишли су здравствену амбуланту Островица.

Ова здравствена амбуланта налази се на сеоском подручју и удаљена је од централног објекта Дома здравља Ниш 20 километара, пружа услуге за око 500 становника (по Попису из 2011.г.) од којих је једна трећина старија од 65 година.

У предходном периоду на овом објекту извршена је комплетна техничка реконструкција и санација. Извршена је санација влаге, замењени су олуци, окречене све унутрашње просторије, порављена и окречена спољна фасада, степенице на прилазу амбуланте су реконструисане и постављена је надстрешница.

Директор је исказао задоваољство извршеним радовима али и стручношћу и љубазношћу особља који раде у здравственој амбуланти.