Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ У АКЦИЈИ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

Служба за стоматолошку здравствену заштиту деце Дома здравља Ниш је у оквиру обележавања Дечје недеље организовала акцију у основној школи „Учитељ Таса“. Кроз интерактивно предавање наглашен је значај правилне исхране у очувању оралног здравља и усвајања здравих животних навика.

Деци је на медицинском моделу демонстрирана техника прања зуба.

Хигијена уста и зуба представља једну од најзначајнијих мера за очување оралног здравља. Задатак оралне хигијене је да се из уста одстрањују материје које могу имати штетно дејство на тврда зубна ткива, оралну слузокожу и парадонтална ткива. Успешно извођење и ефикасност оралне хигијене зависи од:

*коришћења одговарајућег прибора
*технике извођења
*редовног одржавања
*учесталости
*дужине прања уста и зуба