Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

РЕДОВАН ОБИЛАЗАК ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ СИЋЕВО

У оквиру редовних обилазака здравствених станица и амбулати како на градском тако на сеоском подручју, дана 03.10.2018. године директор Дома здравља Ниш, проф.др Милорад Јеркан са сарадницима, обишао је здравствену станицу Сићево.

Ова здравствена станица удаљена је од централног објекта Дома здравља Ниш 15 километара и пружа услуге за преко 700 становника (по Попису из 2011.г.) од којих је једна четвртина старија од 65 година.

У току обиласка директор је обратио пажњу на услове рада, квалитет стручног рада и исказао задовољство радом станице. Овај здравствени објекат је комплетно окречен изнутра, реновирани су толети, замењени и порављени венецијанери, извршена нивелација и санација подова. Ове године уведено је централно грејање на струју.