Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

КАКО УЧИНИТИ ЛЕПШИМ ТРЕЋЕ ДОБА

У четвртак, 04.10.2018. године од 10:00-12:00 часова, у централном холу Дома здравља Ниш, Служба за кућно лечење и медицинску негу са палијативним збрињавањем и Центар за превентивне здравствене услуге Дома здравља Ниш, организује акцију поводом Међународног дана старих.

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација 14. децембра 1990. године, са циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба. Након ове иницијативе, Генерална скупштина Уједињених нација је 1991. године, у складу са резолуцијом 46/91, усвојила принципе Уједињених нација који се односе на старије особе, док је на Светској скупштини о старењу 2002. године усвојен и Мадридски међународни акциони план за старење како би се одговорило на могућности и изазове старења становништва у 21. веку и промовисао развој друштва за све генерације.

Тема овогодишње кампање „Промовишимо шампионе људских права старијих особа”, подвлачи важност усвајања Универзалне декларације о људским правима и потврђује посвећеност промовисању пуног и једнаког уживања свих људских права и основних слобода старијих особа.

Овогодишња кампања има за циљ:

• Промовисати људска права садржана у Декларацији и њихову примену у свакодневном животу старијих особа;
• Учинити видљивим старије особе који посвећују своје животе борби за људска права у многим областима живота, а не само у оним које их директно погађају;
• Постати свестан напретка и изазова у обезбеђивању пуног и једнаког уживања људских права и основних слобода од стране старијих особа; и
• Направити социјалну мрежу и мобилисати људе који посвећују своје животе борби за људска права у свим фазама живота на глобалном нивоу.