Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ПОСЕТА НАЈСТАРИЈЕМ ПАЦИЈЕНТУ КОЈИ ЈЕ НАПУНИО 102 ГОДИНЕ

Поводом  обележавања Међународног дана старих, 01.10.2018. године у 10:00 часова запослени у Служби за кућно лечење и медицинску негу са палијативним збрињавањем Дома здравља Ниш, посетили су свог најстаријег пацијента Миљуш Мару која је напунила 102 године.

Захваљујући бољем животном стандарду становништва, квалитетнијој здравственој заштити, просечан животни век људи у Србији продужава се из деценије у деценију.
Активности на унапређењу здравља и превенцији болести и незгода код старих треба да се спроводе током читаве године, што ми и чинимо преко службе Кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања Дома здравља Ниш.

Мултидисциплинарни тим- кога чини: лекар, медицинска сестра, социјални радник, члан породице пацијента- свакодневно се суошава са изазовима и посебним потребама наших најстаријих лица.
Осим Службе кућног лечења и друге службе Дома здравља Ниш укључене су у решавање проблема најстаријих лица и то: Служба за лабораториску дијагностику, Служба за специјалистичко консултативне делатности, Служба за физикалну медицину и рехабилитацију чији су  физијатри и физиотерапеути  свакодневно на терену, односно у стану пацијента.

Брига о здрављу, редуковање смањене функционалне способности и очување животне независности, подршка старијим лицима у њиховим домовима и очување достојанства, аутономије и поштовање према њима, биће наш циљ и у нашем даљем раду.