Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

НАСТАВАК ЕДУКАЦИЈЕ У ОКТОБРУ

У циљу стицања нових знања и прикупљања бодова за релиценцирање, за здравствене раднике и здравствене сараднике, Дом здравља Ниш наставља презентацију радова у оквиру Континуиране медицинске едукације.
За октобар 2018.године планирани су:

  • Стручни састанак I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018. год., састанак I  категорије - акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1912/18
Предавач: спец.др мед. Славица Алексић, прим
Тема: Најчешћи узроци појаве крварења из дигестивног тракта и начин лечења
Термин : 03.10.2018.год. у 13,00ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за  слушаоца 2

  • Стручни састанак I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018. год., састанак I категорије- акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1021/18
Предавач: мс Соња Стојановић
Тема: Комуникација медицинске сестре и пацијената
Термин : 04.10.2018.год. у 13,00ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за  слушаоца 2

  • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије- акредитован за лекаре, здравствени сарадници (психолози, логопеди, дефектолози, социјални радници), медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-838/18
Предавач: спец.др.мед.Снежана Здравковић
Тема: Уводно предавање-значај Развојног саветовалишта за сензорне интеграције за рани развој деце са сметњама
Предавач: Слађана Петровић, дефектолог- предавач по позиву
Тема: Значај сензорне интеграције за рани развој деце са сметњама
Термин: 11.10.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце  2

  • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, здравствени сарадници (психолози, логопеди, дефектолози, социјални радници), медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-837/18
Предавач: спец.др.мед.Снежана Здравковић
Тема: Уводно предавање- Тимски рад у Развојном саветовалисту
Предавач: Милена Петковић-Миленовић, психолог
Тема: Емпатичност мајки код деце са кашњењем у развој говора
Термин: 12.10.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце   2

  • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре,  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-839/18
Предавач: спец. др мед. Миодраг Златановић
Тема: Стратегија превенције болести у спортском колективу
Термин: 15.10.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце   2