Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ПРЕДСТАВНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ УКЉУЧЕНИ У РАД ТИМОВА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАРКОМАНИЈЕ У ШКОЛАМА

Представници Дома здравља Ниш, два педијатра и психолог укључени су у рад тимова за едукацију ученика у оквиру оперативног плана за спровођење програма превенције злоупотребе дроге у школама.
Едукација тимова за превенцију наркоманије у школама одржана је 31.08.2018.године у великој сали у старом деканату Медицинског факултета у Нишу.
Према плану спроводјења  програма превенције злоупотребе дрога у школама, Министарство здравља Републике Србије у сарадњи са институтима и заводима за јавно здравље организовало је једнодневну обуку за све формиране тимове са Нишавског, Топличког, Пиротског, Борског, Зајечарског, Јабланичког, Пчињског и Расинског округа.

Тимови ће имати задатак да према плану Министарства просвете, науке и технолошког развоја, организују трибине на којима ће се ученици, родитељи и наставници упознати са ефикасним начинима за спречавање и препознава