Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

СОЦИЈАЛНИ РАДНИК ОДРЖАО РАДИОНИЦУ У ПРОСТОРИЈАМА СЛУЖБЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА

Дана 08.08.2018. године у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање одржана је радионица на тему “Окупациона терапија“.
         
Окупациона терапија има за циљ психо-социјалну и функционалну рехабилитацију. Основни циљ је очување и унапређење потенцијала особе.
Радним активностима утиче се на одржање покретљивости, посебно после болести и повреда. Окупациона терапија код старих особа доприноси њиховој ресоцијализацији.
Окупациона терапија или радно окупационе активности могу довести до побољшања квалитета живота. 
Радионицу водила социолог Звездана Огњановић – Панић.