СОЦИЈАЛНИ РАДНИК ОДРЖАО РАДИОНИЦУ У ПРОСТОРИЈАМА СЛУЖБЕ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА

Дана 11.07.2018. године у просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање одржана је радионица на тему “Психо-социјална подршка породици пацијената на палијативном збрињавању“.

Палијативно збрињавање је приступ који побољшава квалитет живота пацијената и породице. Оно обухвата период од постављања дијагнозе болести до краја периода жалости због губитка члана породице.

Сваку болест, а посебно неизлечиву, као што је малигна прате различити проблеми: соматски, психолошки, социјални, духовни. Ови проблеми не угрожавају само пацијента већ и чланове породице и његову најближу околину.

Смрт у породици може да изазове застој и регресију породичног система. Породична терапија представља рад са породицом која као и сам пацијент пролази кроз стресне и кризне ситуације какве су терминална фаза малигне болести једног члана породице, неуспешно лечење, губитак и касније обрада губитка током туговања.
Подршка пацијенту и породици врши се на индивидуалном (помоћ оболелом) и породичном нивоу (подстицање отворене комуникације у породици, смањење конфликата, повећање кохезије, смањење стреса код чланова породице...)

Радионицу водила социолог Звездана Огњановић – Панић.