Пријем позива за транспорт отпада

Као произвођач инфективног медицинског отпада (ИМО), дужни сте да разврставате отпад а ИМО прописно пакујете, обележавате и предате на транспорт и третман овлашћеном оператеру.
Пре предаје отпада ''најављујете кретање опасног отпада'' креирањем документа о кретању опасног отпада (ДКО), уносом података у портал Агенције за заштиту животне средине; најава Агенцији се врши на 48 сати пре кретања отпада или раније.
Након креирања ДКО дужни сте да обавестите Дом здравља Ниш о најављеном датуму кретања отпада одмах а најмање један дан пре датума кретања отпада, ради благовремене организације транспорта ИМО.

Дом здравља Ниш обавештавате:
позивањем бројева:
0184692606, или 0638619054,
сваког радног дана
у времену: 09 -17 сати.

Приликом позива оператер Дома здравља Ниш ће проверити да ли сте најавили кретање отпада преко Агенције и затражити податке о најављеном термину за транспорт ИМО, тачном називу, адреси и Вашем радном времену.
Уколико нисте упознати са поступком најаве кретања отпада преко Агенције оператер ће Вас упутити на др Мирослава Ракочевића ради објашњења процедуре.