ЛЕТЊА ШЕМА РАДА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ

Летња шема рада у Служби за здравствену заштиту одраслих од 18.06.2018. до 14.09.2018. године

 

Здравствена станица/амбуланта

Радно време

"Ледена Стена"

07:00 до 14:30 часова

од понедељака до петка

"Брзи Брод"

07:00 до 14:30 часова

од понедељака до петка

"Никола Тесла"

07:00 до 14:30 часова

од понедељака до петка

"Бранко Бјеговић"

07:00 до 14:30 часова

од понедељака до петка

"Доња Врежина"

07:00 до 14:30 часова

од понедељака до петка

"Горњи Матејевац"

07:00 до 14:30 часова

од понедељака до петка

"Горња Топоница"

07:00 до 14:30 часова

од понедељака до петка

"Велепоље"

07:00 до 14:30 часова

понедељак, среда и петак

"Габровац"

07:00 до 14:30 часова

понедељак, среда и петак

"Поповац"

07:00 до 14:30 часова

понедељак, среда и петак

"Јелашница"

07:00 до 14:30 часова

понедељак, среда и петак

"Каменица"

07:00 до 14:30 часова

понедељак, среда и петак

"Хум"

07:00 до 14:30 часова

уторак и четвртак

"Медошевац"

07:00 до 14:30 часова

уторак и четвртак

"Доње Међурово"

07:00 до 14:30 часова

уторак и четвртак

"Горње Међурово"

07:00 до 14:30 часова

уторак и четвртак

"Малча"

07:00 до 14:30 часова

уторак и четвртак