ЛЕТЊА ШЕМА РАДА У СЛУЖБИ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ – ОДЕЉЕЊЕ ОФТАЛМОЛОГИЈЕ

Летња шема рада у Служби за специјалистичко – консултативне делатности, Одељење офталмологије од 01.06.2018. до 31.08.2018. године.

Кабинет за ортоптику и плеоптику у току летњих месеци радиће само у преподневној смени од 07:00 до 14:30 часова.