ЛЕТЊА ШЕМА РАДА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Летња шема рада у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце од 04.06.2018. до 14.09.2018. године.

ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ:

1. Одељење за здравствену заштиту деце 07:00-20:00 часова
2. Одељење за здравствену заштиту школске деце 07:00-20:00 часова
ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ И АМБУЛАНТЕ СА ИЗМЕЊЕНИМ РАСПОРЕДОМ РАДА

1. ЗС Лира , од 04.06.2018. – 31.08.2018.године, радно време од 07:00 до 14:30 часова
2. Амб. ОШ. Душан Радовић, од 04.06.2018. – 15.09.2018.године, неће радити

ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ И АМБУЛАНТЕ КОЈЕ РАДЕ ПО УСТАЉЕНОМ РАСПОРЕДУ

1. ЗС Ново Село, радно време од 07:00 до 14:30 часова
2. ЗС Ледена Стена, радно време од 07:00 до 14:30 часова
3. ЗС Расадник, радно време од 07:00 до 14:30 часова
4. ЗС Бубањ, радно време од 07:00 до 14:30 часова
5. ЗС Делијски Вис, радно време од 07:00 до 14:30 часова
6. ЗС Нишка Бања, радно време од 07:00 до 14:30 часова
7. ЗС Бранко Бјеговић, радно време од 07:00 до 14:30 часова