ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ПАЦИЈЕНАТА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У СИСТЕМУ КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА“

 

У просторијама Службе за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање, дана 06.06.2018. године, одржана је радионица на тему „Побољшање квалитета живота пацијената који се налазе у систему кућног лечења“.

Побољшање квалитета живота пацијената може да се оствари кроз финансијску подршку корисника, остваривањем права на туђу негу и помоћ по основу болести. Квалитет живота може се побољшати и помоћу “помоћи у кући“, укључивањем геронто-домаћица како за услуге комплетне неге пацијента (пресвлачење, купање), тако и услуге одржавања хигијене стана и санитарних просторија.

Радионицу је водила социјална радница Звездана Огњановић Панић.