НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА ONLINE ТЕСТИРАЊЕ

Дом здравља Ниш у циљу унапређења Континуиране медицинске едукације и повећања могућности запосленима да сакупе довољан број бодова и прошире своја знања, а у складу са најавом, акредитовао је још три online теста у априлском акредитационом року.

-Тест
Акредитован програм бр. 153-02-1550/2018-01 од 21.05.2018. год., електронски тест- акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре Акредитацијски број Д-1-739/18 Аутор: Мр сци. мед. Данијела Цветковић Тема: Пушење као фактор ризика за хроничне болести Термин : 28.05.2018.год. Место одржавања: Дома здравља Ниш Број бодова: за аутора 7 за учесника 5

-Тест
Акредитован програм бр. 153-02-1550/2018-01 од 21.05.2018. год., електронски тест- акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре Акредитацијски број Д-1-740/18 Аутор: Мр сци. мед. Данијела Цветковић Тема: Унапређење комуникације у примарној здравственој заштити Термин : 28.05.2018.год. Место одржавања: Дома здравља Ниш Број бодова: за аутора 7 за учесника 5

-Тест
Акредитован програм бр. 153-02-1550/2018-01 од 21.05.2018. год., електронски тест- акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре Акредитацијски број Д-1-738/18 Аутор: Мр сци. мед. Данијела Цветковић Тема: Безбедност и здравље на раду у домовима здравља Термин : 28.05.2018.год. Место одржавања: Дома здравља Ниш Број бодова: за аутора 7 за учесника 5