У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПОРОДИЦЕ

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце- Развојно саветовалиште и Саветовалиште за младе Дома здравља Ниш, организовали су акцију, поводом  Међународног дана породице, у централном холу  и просторијама Развојног саветовалишта Дома здравља Ниш.

Акцији  је присутвовао  и проф. др Милорад Јеркан, директор Дома здравља Ниш, подржао  је младе родитеље да очувају здраву породицу  која је стуб сваког друштва.
Породица је заједница појединаца која треба да омогући сваком њеном члану да пронађе место у друштву које му припада. Она има веома значајну улогу у развоју човека, али не само човека него друштва уопште. Породица је посредник између друштва и појединца, али она врши више функција од било које друге друштвене групе. Она представља основну ћелију друштва, па да би се развилоздраво друштво потребно је развијати и неговати здраве односе у породици.

Породица, пре свега, треба да буде стабилна социјална заједница у коме су партнери равноправни, где постоји међусобна љубав, поштовање, разумевање и поверење између њених чланова.
Здрава породица се карактерише повезаношћу чланова породице и њиховом отвореном комуникацијом. У њој се поштују личне границе и аутономија сваког појединца, прихватају се и охрабрују испољавања како позитивних, тако и негативних осећања. Чланови породице осећају се као да живе са пријатељима у које имају поверења.