ВЕЋА БЕЗБЕДНОСТ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ АУТОМОБИЛА

Дана 09.05.2018. године на платоу испред Дома здравља Ниш, извршена је примопредаја аутомобила, у циљу унапређења квалитета у пружању услуга и безбедности запослених.

Разлог набавке је замена дотрајалих аутомобила – новим аутомобилима. Укупно је набављено 10 аутомобила. 7 је распоређено Служби за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање, 1 Служби поливалентне патронаже и 2 Техничкој служби.
Процес набавке нових аутомобила наставиће се и даље када се за то створе материјалне могућности.