ЗАЈЕДНИЧКА УСПЕШНА МИСИЈА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ И СВИХ ПЕТ СИНДИКАТА

Дана 08.05.2018.године одржан је заједнички састанак директора Дома здравља Ниш, проф.др Милорада Јеркана са представницима свих пет синдиката наше установе.
Иако су синдикати самостални у свом раду, добра међусобна сарадња свих синдиката, као и сарадња са руководством на челу са директором Дома здравља Ниш, уз међусобно уважавање, довело је  до успеха у раду установе и свих запослених.

Изузетна сарадња свих синдиката и руководства је резултовала у решавању Програма вишка запослених и медицинских и немедицинских радника у дому здравља.
Синдикати су имали своје представнике као чланове Комисије за израду правилника о систематизацији и опису послова и броју извршилаца.
Успешно је спроведена Одлука о максималном броју запослених на неодређено време Дома здравља Ниш без иједне примедбе. За све чланове синдиката организују се сваке године рекреативни одмори, спортске игре, бање, море уз разумевање руковотства за потребно одсуство.

Синдикати у сарадњи са руководством доприносе безбедности на радном месту запослених и пацијената и воде рачуна о редовном обнављању опреме за рад.