ЗАПОСЛЕНИ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ У СУСРЕТ ПАЦИЈЕНТИМА

Дана 07.05.2018. године, одржaн је редовни колегијум у проширеном саставу. Поред директоријума и начелника служби, колегијуму су присуствовале и главне сестре Дома здравља Ниш. Колегијумом  је председавао директор Дома здравља Ниш, проф.др Милорад Јеркан.

Дневни ред:

  • унапређење квалитета у пружању услуга пацијентима
  • набавка нове опреме и аутомобила
  • сагледавање рада ИЗИС-а
  • унапређење континуиране медицинске едукације увођењем „on line“ тестова
  • побољшањеа хоризонталне и вертикалне комуникације запослених
  • редовно одржавање састанака на нивоу служби
  • уређење зелених површина око свих објекта у склопу Дома здравља Ниш
  • унапређење хигијене у објектима Дома здравља Ниш

Са колегијума је потекла иницијатива да у наредном периоду сви начелници дају предлог око организације запослених у службама за приближавање здравствених услуга пацијентима ван објеката Дома здравља Ниш, како на градском тако и на сеоском подручју.

Овом акцијом би биле сагледане све категорије становништва.