РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ВРЕМЕ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА 06.,07.,08. И 09. АПРИЛA 2018. ГОДИНЕ

Дом здравља Ниш за  време ускршњих празника  06., 07., 08. и 09. априла 2018. године, радиће по следећем распореду:

I Централни објекат Дома здравља

1. Служба за здравствену заштиту одраслих 07:00 – 20:00 часова
2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 07:00 – 20:00 часова

II Здравствена станица "Чаир"

1. Дежурство лекара специјалисте опште медицине  07:00 – 20:00 часова
2. Давање инфузија  07:00 – 20:00 часова

III Служба кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања

1. Пункт у Рајићевој улици 07:30 – 14:30 часова
2. Сестре на терену 07:00 – 20:00 часова

IV Поливалентна патронажна служба

1. Сестре на терену 07:00 – 14:00 часова
2. Телефонско саветовалиште 07:00 – 20:00 часова

V Служба за стоматолошку здравствену заштиту

1. Просторије Завода за хитну медицинску помоћ 07:00 – 20:00 и од 20:00 – 07:00 часова

VI Служба за лабораторијску дијагностику:

07:00 – 14:00 часова   (хитне лабораторијске анализе)