У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ    

Дому здравља Ниш припала је изузетна част да буде домаћин, седници Скупштине Коморе здравствених установа Србије.  Овом великом скупу присуствовали су директори здравствених установа са територије Републике Србије. Осим директора здравствених установа чланица Коморе, седници су присуствовали су и представници Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање.

Комора здравствених установа Србије је удружење здравствених установа основаних од стране Републике, аутономне покрајине или локалне самоуправе, у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа.

Циљ удружиавања здравствених установа у Комору (одређен Законом о здравственој заштити) је: унапређивање рада, економике пословања и остваривање других задатака и циљева од заједничког интереса.

Најважнији задаци Коморе су: 

- заступање заједничких интереса чланица Коморе у функционисању здравственог система, развојне  и економске политике, пред државним и другим органима, 

- старање о развоју и квалитету система здравствене заштите, организације здравствене службе и система здравственог осигурања, у сарадњи са оргнима и организацијама које обављају делатност од интереса за здравствене установе.