СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ

У петак 23. марта 2018. године са почетком у 12,00 часова у амфитеатру Дома здравља Ниш, одржаће се седница Скупштине Коморе здравствених установа Србије.

Дом здравља Ниш припала је изузетна част да буде домаћин овако великог скупа коме ће присуствовати директори здравствених установа са територије Републике Србије.

Седници Скупштине Коморе, осим директора здравствених установа чланица Коморе, присуствоваће и представници Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање.
Комора здравствених установа Србије је удружење здравствених установа основаних од стране Републике, аутономне покрајине или локалне самоуправе, у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа.
Циљ удружиавања здравствених установа у Комору (одређен Законом о здравственој заштити) је: унапређивање рада, економике пословања и остваривање других задатака и циљева од заједничког интереса.

Најважнији задаци Коморе су:

- заступање заједничких интереса чланица Коморе у функционисању здравственог система, развојне  и економске политике, пред државним и другим органима,

- старање о развоју и квалитету система здравственезаштите, организације здравствене службе и система здравственог осигурања, у сарадњи са оргнима и организацијама које обављају делатност од интереса за здравствене установе.