РАДИОНИЦА У РАЗВОЈНОМ САВЕТОВАЛИШТУ НА ТЕМУ "ВАСПИТНИ СТИЛОВИ"

Дана, 10.03.2018. године ,од 11:00 часова у просторијама Развојног саветовалишта, Дома здравља у Нишу одржаће се радионица на тему „Васпитни стилови “.

Васпитни стил представља начин (поступке) на који родитељи васпитавају своју децу. Васпитни стилови се разликују према степену присутности елемената родитељства. Елементи родитељства су прихватање и контрола. Под прихватањем се подразумева топлина и блискост родитеља према детету, труд родитеља да се дете развија у зрелу и здраву личност, док се под контролом подразумева  „постављања граница детету“ и карактериситке тих граница (слабе или ригидне). У социјалном контексту развоја адолесцената неоспоран је значај породице и васпитног утицаја родитеља. У зависности колико су код родитеља изражени ови елемнети родитељства, разликујемо више васпитних стилова родитеља.

Ауторитативни васпитни стил се одликује блискошћу родитеља и деце. 
Ауторитарни васпитни стил се одликује наметањем неприкосновеног родитељског ауторитета.
Пермисивни васпитни стил се карактерише не постављањем никаквих посебних захтева или ограничења деци.
Одбацујући, занемарујући васпитни стил одликује родитеље који заправо и нису нити укључени нити заинтересовани за своју децу.

Најбоље резултате показује ауторитативни васпитни стил, где су родитељи топли, брижни, ангажовани, спремни да децу стављају пред задатке али им дају и довољно слободе, а све то се одвија у атмосфери међусобног уважавања, партиципације и отвореног дијалога са рационалним образложењима.
Истраживања су показала да је најбољи васпитни стил – ауторитативни.
Стога, пружите детету много љубави и пажње, али му у исто време поставите и јасне границе.