Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ДИРЕКТОР ПОХВАЛИО АНГАЖОВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА

Служба за техничке послове Дома здравља Ниш улаже велики напор да у зимском периоду обезбеди несметан прилаз свим објектима Дома здравља Ниш , како на градском тако на сеоском подручију. На прилазима свих здравствених станица и амбуланти се осим чишћења снега врши и посипање соли.

У акцији чишћења снега учешће су узели запослени свих профила и степена образовања. Директор Дома здравља Ниш проф.др Милорад Јеркан похвалио је запослене у овој служби али и све остале који су се солидарно ангажовали.

Главни циљ ових активности је да се обезбеди безбедност наших пацијената и запослених.