РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА ДАНА ДРЖАВНОСТИ 15. И 16. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

Дом здравља Ниш за  време празника дана државности  15. и 16. фебруара 2018. године, радиће по следећем распореду:

I Централни објекат Дома здравља

  1. Служба за здравствену заштиту одраслих 07:00 – 20:00 часова
  2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 07:00 – 20:00 часова

II Здравствена станица "Чаир"

  1. Дежурство лекара специјалисте опште медицине  07:00 – 20:00 часова
  2. Давање инфузија  07:00 – 20:00 часова

III Служба кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања

  1. Пункт у Рајићевој улици 07:30 – 14:30 часова
  2. Сестре на терену 07:00 – 20:00 часова

IV Поливалентна патронажна служба

  1. Сестре на терену 07:00 – 14:00 часова
  2. Телефонско саветовалиште 07:00 – 20:00 часова

V Служба за стоматолошку здравствену заштиту

  1. Просторије Завода за хитну медицинску помоћ 07:00 – 20:00 и од 20:00 – 07:00часова

VI Служба за лабораторијску дијагностику: 07:00 – 14:00 часова (хитне лабораторијске анализе)