ЕКИПЕ МЕДИЦИНЕ СПОРТА У АЛЕКСИНЦУ

Дана 23.01.2018.године екипе Одељења медицине спорта обавиле су спортско-медицинске прегледе спортиста школског узраста из алексиначких школа и школа са сеоског подручја алексиначке општине. Том приликом је обављен специјалистички преглед који подразумева клинички преглед кардиореспираторног система уз мониторинг ЕКГ-а и контролу крвног притиска, преглед локомоторног система и постуре уз антропометријска мерења, стање оралне хигијене и здравствено-васпитни рад са поделом едукативних флајера о значају и вредности континуиране физичке активности у периоду раста и развоја деце.