ОДРЖАНА РАДИОНИЦА У РАЗВОЈНОМ САВЕТОВАЛИШТУ НА ТЕМУ „ПОРЕМЕЋАЈ ЕЛИМИНАЦИЈЕ, ЕНКОПРЕЗА“.

Дана, 20.01.2018. године ,у просторијама Развојног саветовалишта, Дома здравља у Нишу одржана je радионица на тему „Поремећај елиминације, енкопреза“. 
Тим Развојног саветовалишта говориo je о способности вољне контроле дефекације и невољном дефецирању, енкопрези која није условљена органским оштећењима. Пражњење зависи од анатомско-физиолошке и неуролошке зрелости, обучавања и условљавања, осећајних искустава кроз које дете пролази у додиру са спољашњом средином и друштвено културних чинилаца. О томе који су чиниоци који утичу на развој ове способности, о узрасним нормама и временским оквирима у којима је погодно започети тренинг, очекиваном времену успостављања контроле као и o придружености емоционалних проблема и проблема у понашању код детета са енкопрезом, неопходности даље процене и третмана говориће се на радионици. Три међусобно повезане групе сметњи су енкопреза, фобија од дефецирања и функционални мегаколон. Циљ радионице је упознавање родитеља са узроцима и психодинамиком ових поремећаја, примени бихејвиоралних техника у третману енкопрезе и породичним интервенцијама.