Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

УСПЕШНА САРАДЊА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ПАНТЕЛЕЈ

Директор Дома здравља Ниш, проф.др Милорад Јерка са својим сарадницима, у циљу наставка успешне сарадње, дана 12.01.2018. године, одржао је састанак са председником и већницима Градске општине Пантелеј.

Дом здравља Ниш је здравствена установа на нивоу примарне здравствене заштите чији је оснивач локална самоуправа. Један од битних стратешких циљева у раду Дома здравља Ниш је сарадња са свим општинама Града Ниша, као установа формирана јединствено за целу територију града која пружа здравствене услуге целокупном становништву.

Градска општина Пантелеј се простире на територији која обухвата градско подручје (4 насеља) и 12 села. На територији ове градске општине Дом здравља Ниш пружа своје услуге и брине о здрављу целокупног становништва у једанаест својих објеката у којима ради високоедукован здравствени кадар различитих специјалности.

У духу добре сарадње а у интересу становништва, руководство Дома здравља Ниш 
негује добру сарадњу са председницима градских општина у свим сегментима. Заједничке активности, које су већ прешле у традицију је организовање јавних промоција на тему здравља и здравих стилова живота, превенције болести и акција у којима су здравствени радници Дома здравља Ниш ишли у сусрет корисницима.

Са задовољством можемо рећи да је постигнут договор око даље сарадње и заједнићких активности у будућем раду.
Базар здравља у овој градској општини биће организован 01.09.2018. године.