Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

САРАДЊА ДОМА ЗДРАВЉА СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ НИШКА БАЊА

Дом здравља Ниш је здравствена установа на нивоу примарне здравствене заштите чији је оснивач локална самоуправа.

Један од битних стратешких циљева у раду Дома здравља Ниш је сарадња са свим општинама Града Ниша, као установа  формирана јединствено за целу територију града која пружа здравствене услуге целокупном становништву.

Руководство Дома здравља Ниш  је у циљу наставка успешне  сарадње са општинама Града Ниша, дана 11.01.2018. године, одржао састанак са председником Градске општине Нишка Бања.

Градска општина Нишка Бања  се простире на територији која обухвата 2 насеља    (Нишка Бања и Никола Тесла) и 15 села. На територији ове градске општине Дом здравља Ниш пружа своје услуге и брине о здрављу целокупног становништва у шест својих објеката и то у:

  • Здравственој станици „Нишка Бања“
  • Здравственој станици „Никола Тесла“
  • Здравственој станици „Јелашница“
  • Здравственој станици „Сићево“
  • Здравственој амбуланти „Островица“
  • Здравственој амбуланти „Прва кутина“

У овим здравственим станицама и амбулантама ради 12 лекара различитих специјалности, за које се определило око 9000 пацијената.

У духу добре праксе а у интересу становништва, руководство Дома здравља Ниш негује добру сарадњу са представницима Градских  општина у свим сегментима, при организовању јавних промоција на тему здравља и здравих стилова живота, превенције болести и акција у којима су здравствени радници Дома здравља Ниш ишли у сусрет корисницима.

Са задовољством можемо рећи да је постигнут договор око даље сарадње и заједничких активности у будућем раду.