Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

У ПРОСТОРИЈАМА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ „12 ФЕБРУАР“ ОБАВЉЕНА ВАКЦИНАЦИЈА ДЕЦЕ

У просторијама Месне канцеларије „12 фебруар“, обављена је  вакцинација деце Ромске националности  из насеља "Београд мала". Акцију су обавиле Служба за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља Ниш у сарадњи са Градском општином  „Црвени Крст“.

У току ове акције, прегледано је 96 детета и проверен им је вакцинални статус , од тог броја 43 детета  имају комплетан ваккцинални статус тј. редовно су вакцинисана, 48 детета  је вакцинисано на терену, а 5 детета нема комплетну здравствену документацију и јавиће се накнадно лекару. Здравствени радници радили су и едукацију родитеља о правилној исхрани, хигијени, нези и васпитању деце и биће подељен здравствено-васпитни  матерјал.