Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ВАКЦИНАЦИЈА РОМСКЕ ДЕЦЕ НА ТЕРЕНУ

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља Ниш је у сарадњи са Градском општином  „Црвени Крст“  организовала вакцинацију деце ромске националности на терену.  

  - 11.01.2018.године у просторијама Месне канцеларије „12.фебруар” вакцинисаће се деца из насеља „Београд мала” .
Вакцинација ће се обавити у периоду од 09:00-12:00 часова.

Здравствени радници радили су и едукацију родитеља о правилној исхрани, хигијени, нези и васпитању деце и биће подељен здравствено-васпитни  материјал.