Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ЕДУКАЦИЈА У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ У 2018. ГОДИНИ

Ажурирано   27.11.2018.год.

Јануар 2018

 • Стручни састанак II категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3452/2017-01 од 18.11.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2555/17
Предавач: спец.др мед. Славица Алексић,прим.
Тема: Инфекције уринарног тракта на нивоу примарне здравствене заштите
Термин: 18.01.2018.год. у 14,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача  2
  за слушаоце  1

 • Стручни састанак  II категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3452/2017-01 од 18.11.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2554/17
Предавач: спец.др.мед. Братислава Шарац,прим
Тема:  Clostridijum difficile
Термин: 24.01.2018.год. 14,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача  2
  за слушаоце  1

Фебруар  2018

 • Стручни састанак  II категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3452/2017-01 од 18.11.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1328/17
Предавач:  вмс Марија Јоцић
Тема: Пушење у трудноћи
Термин: 07.02.2018.год. у 14,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача  2
  за слушаоце  1  

 • Стручни састанак  II категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3452/2017-01 од 18.11.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2559/17
Предавач: спец. др мед. Ивана Јоксимовић
Тема: Атопијски дерматитис, болест деце и одраслих
Термин:  09.02.2018.год. у 14,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача  2
  за слушаоце  1

 • Стручни састанак II категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3452/2017-01 од 18.11.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2558/17
Предавач: спец.др мед. Драгана Јоксимовић Стевановић,прим.
Тема: Хиатус херниа
Термин: 23.02.2018.год. у 14,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача  2
  за слушаоце  1

Март 2018

 • Стручни састанак II категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3452/2017-01 од 18.11.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2556/17
Предавач: проф.др Гордана Костић
Тема: Препоруке за дијагностику, превенцију и лечење дефицита гвожђа код деце
Термин: 01.03.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача  2
  за слушаоце  1

-Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број  Д-1-395/18
Предавач: лт Душица Јовановић
Тема: Анализа урина на аутоматском анализатору
Термин: 27.03.2018.год. 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
  за слушаоце   2

-Стручни састанак I категорије

Aкредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре,  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-840/18
Предавач: спец. др мед. Соња Илић,прим.
Тема: Хипертензивна криза
Термин: 28.03.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце   2

Април 2018

 • Стручни састанак  I  категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-397/18
Предавач: вфт Марко Симић
Тема: Рехабилитација геријатријских пацијената након ампутације
Термин: 18.04.2018.год. 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце   2  

 • Стручни састанак  II категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3452/2017-01 од 18.11.2017. год., стручни састанак II категорије- акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2557/17
Предавач: проф.др Љиљана Пејчић
Тема: Нормалан електрокардиограм код деце и најчешћи патолошки проблеми
Термин: 19.04.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача  2
  за слушаоце  1

-Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре,  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-839/18
Предавач: спец. др мед. Миодраг Златановић
Тема: Стратегија превенције болести у спортском колективу
Термин: 20.04.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
  за слушаоце   2

-Тест

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., електронски тест- акредитован за лекаре, стоматологе, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-842/18
Аутор: Проф.др Милорад Јеркан
Тема: Спортске повреде
Термин : 23.04.2018.год.
Место одржавања: Дома здравља Ниш
Број бодова:  5

 • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, фармацеуте, биохемичаре,  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-836/18
Предавач: спец.др мед.Славица Алексић,прим.
Тема: Реуматоидни артитис
Термин: 26.04.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце   2 

Мај 2018

 • Стручни састанак I категорије

 Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре,  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-841/18
Предавач: спец.др.мед. Лидија Симић
Тема:  Инфекција уринарног тракта
Термин: 10.05.2018.год. 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача  3
за слушаоце   2

 -Тест
Акредитован програм бр. 153-02-1550/2018-01 од 21.05.2018. год., електронски тест- акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-739/18
Аутор: Мр сци. мед. Данијела Цветковић
Тема: Пушење као фактор ризика за хроничне болести
Термин : 28.05.2018.год.
Место одржавања: Дома здравља Ниш
Број бодова: за аутора 7
           за учесника  5
 

-Тест
Акредитован програм бр. 153-02-1550/2018-01 од 21.05.2018. год., електронски тест- акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-740/18
Аутор: Мр сци. мед. Данијела Цветковић
Тема: Унапређење комуникације у примарној здравственој заштити
Термин : 28.05.2018.год.
Место одржавања: Дома здравља Ниш
Број бодова: за аутора 7
за учесника 5
 

-Тест
Акредитован програм бр. 153-02-1550/2018-01 од 21.05.2018. год., електронски тест- акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-738/18
Аутор: Мр сци. мед. Данијела Цветковић
Тема: Безбедност и здравље на раду у домовима здравља
Термин : 28.05.2018.год.
Место одржавања: Дома здравља Ниш
Број бодова:  за аутора 7
за учесника 5 

Јун 2018

 • Стручни састанак  I категорије 

Акредитован програм бр. 153-02-1550/2018-01 од 21.05.2018. год., састанак И категорије - акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-649/18
Предавач: мс Милијана Жикић
Тема:  Компликације катетеризације мокраћне бешике у кућним условима
Термин: 07.06.2018.год. 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
  за слушаоце  2 

-Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-1550/2018-01 од 21.05.2018. год., састанак И категорије - акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-651/18
Предавач: фт Гордана Ивановић
Тема: Синдром болног рамена
Термин: 12.06.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
  за слушаоце  2

Септембар 2018

-Стручни састанак I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018. год., састанак II категорије - акредитован за  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1022/18
Предавач: вфт Невена Митровић
Тема: Рехабилитација пацијената са цервикалним синдромом
Термин I: 11.09.2018.год. у 13,00ч
Термин II: 10.01.2019.год. у 13,00ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
           за  слушаоца  2 

 • Стручни састанак  I  категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-397/18
Предавач: вфт Марко Симић
Тема: Рехабилитација геријатријских пацијената након ампутације
Термин: 28.09.2018.год. 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце   2  

Октобар 2018

 • Стручни састанак I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018. год., састанак I  категорије - акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-1912/18
Предавач: спец.др мед. Славица Алексић, прим
Тема: Најчешћи узроци појаве крварења из дигестивног тракта и начин лечења
Термин : 03.10.2018.год. у 13,00ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
           за  слушаоца  2 

 • Стручни састанак I категорије

 Акредитован програм бр. 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018. год., састанак I категорије- акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1021/18
Предавач: мс Соња Стојановић
Тема: Комуникација медицинске сестре и пацијената
Термин : 04.10.2018.год. у 13,00ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
           за  слушаоца  2 

 • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије- акредитован за лекаре, здравствени сарадници (психолози, логопеди, дефектолози, социјални радници), медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-838/18
Предавач: спец.др.мед.Снежана Здравковић
Тема: Уводно предавање-значај Развојног саветовалишта за сензорне интеграције за рани развој деце са сметњама
Предавач: Слађана Петровић, дефектолог- предавач по позиву
Тема: Значај сензорне интеграције за рани развој деце са сметњама
Термин: 11.10.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
     за слушаоце   2  

 • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, здравствени сарадници (психолози, логопеди, дефектолози, социјални радници), медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-837/18
Предавач: спец.др.мед.Снежана Здравковић
Тема: Уводно предавање- Тимски рад у Развојном саветовалисту
Предавач: Милена Петковић-Миленовић, психолог
Тема: Емпатичност мајки код деце са кашњењем у развој говора
Термин: 12.10.2018.год. у 13,00 ч ОДЛАЖЕ СЕ!
НОВИ ТЕРМИН ЈЕ 17.10.2018.ГОД. У 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце   2  

-Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре,  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-839/18
Предавач: спец. др мед. Миодраг Златановић
Тема: Стратегија превенције болести у спортском колективу
Термин: 15.10.2018.год. у 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
  за слушаоце   2  

Новембар 2018 

 • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-507/2018-01 од 05.03.2018. год., састанак I категорије - акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-396/18
Предавач: вмс Елеонора Цветковић
Тема: Патронажна заштита труднице, породиља и новорођенчади
Термин: 15.11.2018.год. 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
           за слушаоце   2
ОДЛАЖЕ СЕ
Нови термин: 04.03.2019.год. 13,00 ч

 Децембар 2018 

 • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1292/18
Предавач: мс Ивана Бојић
Тема: Уводно предавање- Представљање рада саветовалишта за труднице
Предавач: мс Драгана Николић
Тема: Улога акушерске сестре у психофизичкој припреми трудница за порођај
Термин I: 03.12.2018.год. у 13:00 ч
Термин II: 10.12.2018. год. у 13:00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
  за слушаоце  2  

 • Стручни састанак  I категорије

 Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2843/18
Предавач: доц. др Снежана С. Живановић
Тема: Улога рокситромицина  у лечењу респираторних инфекција
Термин: 07.12.2018.год. 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
  за слушаоце  2

ОДЛАЖЕ СЕ
Нови термин: 12.12.2018.год. 13,00 ч

 • Курс

 Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., курс - акредитован за лекаре медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2839/18
Предавач: Мр сци. мед. Данијела Цветковић
Тема: Главобоља у примарној здравственој заштити
Термин:  15.12.2018.год. у 09,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 8
  за слушаоце  4 

 • Стручни састанак I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2844/18
Предавач: спец.др мед. Душан Симић
Тема: Уводно предавање-Упознавање са темом поремећај коагулације крви из угла гинеколога
Предавач: спец. др мед. Миодраг Савовић
Тема: Поремећај коагулације крви
Термин I: 24.12.2018.год. у 13:00 ч
Термин II: 24.01.2019. год. у 13:00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
  за слушаоце  2

Јануар 2019

-Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-2275/2018-01 од 21.08.2018. год., састанак I категорије - акредитован за  медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1022/18
Предавач: вфт Невена Митровић
Тема: Рехабилитација пацијената са цервикалним синдромом
Термин I: 11.09.2018.год. у 13,00ч
Термин II: 10.01.2019.год. у 13,00ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
           за  слушаоца  2

 • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1285/18
Предавач: вмс Сања Илић
Тема: Примарна превенција и рано откривање карцинома дебелог црева-улога медицинске сестре
Термин: 17.01.2019.год. у 13:00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце  2

 • Стручни састанак I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2846/18
Предавач: Спец.др  мед. Снежана Цветковић Димитријевић
Тема: Дерматовенеролошке болести као хитна стања ординације опште медицине
Термин: 24.01.2019.год. у 13:00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце  2

 Стручни састанак I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2844/18
Предавач: спец.др мед. Душан Симић
Тема: Уводно предавање-Упознавање са темом поремећај коагулације крви из угла гинеколога
Предавач: спец. др мед. Миодраг Савовић
Тема: Поремећај коагулације крви
Термин I: 24.12.2018.год. у 13:00 ч
Термин II: 24.01.2019. год. у 13:00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
  за слушаоце  2

 Фебруар 2019

 • Курс

 Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., курс - акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2840/18
Предавач: спец.др мед. Марина Ђорђевић
Тема:  Третман пацијената оболелих од реуматидног артритиса на нивоу примарне здравствене заштите
Термин: 16.02.2019.год. 09,00 х
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 12
 за слушаоце   6

Март 2019

 • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број Д-1-1293/18
Предавач: вмс Нинослава Бошковић
Тема: Карактеристике васпитања – улога здравственог система у васпитању деце
Термин: 13.03.2019.год. 13,00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце  2

 Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2845/18
Предавач: др сци. мед. Софија Шљивић- по позиву
Тема: Значај природне исхране- непосредни и удаљени ефекти
Термин: 14.03.2019.год. у 13:00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
 за слушаоце  2

 Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, стоматологе, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2843/18
Предавач: Др сци мед Гордана Грујић Илић
Тема: Дилеме лекара примарног здравства када су у питању кардиолошки проблеми деце
Термин: 15.03.2019.год. у 13:00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
 за слушаоце  2

 • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2847/18
Предавач: Спец.др мед. Биљана Марковић, прим.
Тема: Гојазност код деце
Термин I: 20.03.2019.год. у 13:00 ч
Термин II: 17.04.2019.год. у 13:00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце  2

Април 2019

 • Стручни састанак  I категорије

Акредитован програм бр. 153-02-3135/2018-01 од 19.11.2018. год., састанак I категорије - акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре
Акредитацијски број А-1-2847/18
Предавач: Спец.др мед. Биљана Марковић, прим.
Тема: Гојазност код деце
Термин I: 20.03.2019.год. у 13:00 ч
Термин II: 17.04.2019.год. у 13:00 ч
Место одржавања: Амфитеатар Дома здравља Ниш
Број бодова: за предавача 3
за слушаоце  2