Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ ЗА ВРЕМЕ НОВОГОДИШЊИХ И БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА 01; 02; И 07. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ

Дом здравља Ниш, радиће по следећем распореду:
I Централни објекат Дома здравља
1. Служба за здравствену заштиту одраслих 07:00 – 20:00 часова
2. Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 07:00 – 20:00 часова

II Инфузиони пункт у Здравственој станици "Чаир"уз дежурство лекара: 07:00 – 20:00 часова

III Служба кућног лечења, медицинске неге и палијативног збрињавања
1. Пункт у Рајићевој улици 07:30 – 14:30 часова

2. Сестре на терену 07:00 – 20:00 часова

IV Поливалентна патронажна служба
1. Сестре на терену 07:00 – 14:00 часова

2. Телефонско саветовалиште 07:00 – 20:00 часова

V Служба за стоматолошку здравствену заштиту
1. Просторије Завода за хитну медицинску помоћ 07:00 – 20:00 и од 20:00 – 07:00 часова

VI Служба за лабораторијску дијагностику: 07:00 – 14:00 часова