Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

OДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УНДП-а И ТУЖИЛАШТВА ИЗ НИША И БЕОГРАДА У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ПРОТОКОЛА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА О ПОСТУПАЊУ СА ЖЕНАМА СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА

Дана 22.12.2017. године у Дому здравља Ниш, одржан је састанак са представницима УНДП и тужилаштва из Ниша и Београда. Чланови тима су говорили о примени Протокола Министарства здравља о поступању са женама са искуством насиља у Дому здравља Ниш. Говорило се о процедурама о примени новог Закона о поступању са женама са искуством насиља. Чланови тима дискутовали су о истраживању на нивоу града Ниша. Договорена је даља, континуирана сарадња.