ПЕТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Дана 21.12.2017. године у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена,  Дом здравља Ниш су пети пут обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су у току посете обавили:

  1. Разговор са руководством, координатором, представницима тимова
  2. Преглед документације која указује да су запослени одржали и унапредили квалитет рада и безбедност корисника и запослених
  3. Обишли установу, на лицу места утврдили доказе који указују да Дом здравља Ниш одржава континуитет у поштовању постављених стандарда и критеријума у процесу акредитације 2012. године.

Након посете усмено су се изјаснили да су задовољни оним што је урађено у Дому здравља Ниш  и да се поштују све процедуре које су усвојене у процесу акредитације.
Писани извештај Агенција за акредитацију ће доставити у року до 30 дана од дана реализоване посете.