Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

„ОТВОРЕНА ВРАТА“ У ЗДРАВСТВЕНОЈ АМБУЛАНТИ „ЛИРА“

У четвртак, 07.12.2017. године  од 10:00-12:00 часова, у централном холу Дома здравља Ниш, Служба за здравствену заштиту одраслих-  Центар за превентивне здравствене услуге и  Служба кућног лечења и медицинске неге са палијативним збрињавањем  Дома здравља Ниш, организовале су акцију поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.
Годишње обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом има за циљ да се промовише разумевање проблема инвалидитета и да подршка за достојанство, права и добробит особа са инвалидитетом.
Наше друштво још увек није на нивоу  на ком би требало када је у питању прихватање особа које су у било ком погледу другачије у односу на већинску популацију. Нажалост, још увек имамо предрасуде према особама са инвалидитетом. На свакоме од нас је да те предрасуде разбијамо, јер особе са инвалидитетом твеба да имају своје место у двуштву,
Сви људи су једнаки и сви имамо иста права без обзира на различитости.

Особе са инвалидитетом се свакодневно суочавају са социјалним и физичким баријерама, као што су предрасуде у ставовима према инвалидности, неприступачност објеката као и информација и оруђа за комуникацију.

Ове баријере често као резултат имају недостатак знања или свести о питањима инвалидности, што се може превазићи једноставним активностима. Особе са инвалидитетом могу равноправно да учествују у друштву ако се уклоне социјалне и физичке препреке, као и пререке у ставовима.
У Србији је око 800.000 особа са неким обликом инвалидитета, а око 70% тих особа живи у сиромаштву. Особе са инвалидитетом имају своје вредности, квалитете, способности и знања и у великој мери могу да допринесу друштву у коме живимо, али као посебан проблем истиче се њихово запошљавање. Само 13% особа са инвалидитетом је запослено, што значи да је њихова незапосленост три пута већа.
Према особама са инвалидитетом се треба опходити као и према свим другим особама, и у контактима битно је да се обрати пажња на особу, ане на њену инвалидност. Као обичан грађанин можемо да учинимо више ствари за особе са инвалидитетом. Да их питамо да ли им је потребна помоћ и да се не препуштамо претпоставкама, да им се директно обраћамо приликом разговора и да им дозволимо да изразе своје потребе.
Такође, неопходно је особама са инвалидитетом понудити приступачност разних објеката. У библиотекама рампе на улазу у зграду, асортиман знакова на Брајевом писму, аудио или Брајеве књиге, књиге у крупном фонту, књиге у лако разумљивом формату; у тржним центрима поред покретних степеница обезбедити и лифтове; довољан број паркинг места у близини свих јавних места...