Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ О НАСИЉУ У НИШУ

Центар за девојке организовао је Међународну конференцију о насиљу: “За безбеднији и сигурнији живот жена и девојака” у Нишу. Међународна конференција о насиљу је одржана у свечаној сали Универзитета.

На конференцији говорници су били  из институција и НВО из Србије, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Албаније. Тема о којој се  говорило је Примена новог Закона о спречавању насиља у породици – изазови и позитивне праксе у примени закона.

О улози здравственог система и  Посебном  протоколу Министарства здравља о поступању са женама са искуством насиља који се примењује у Дому здравља Ниш ,говорила је др Луција Христов Митић