Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

САВЕТОВАЊЕ "ЗДРАВИЈЕ ЗДРАВСТВО"У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОМОРЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

На саветовању присутно око 400 учесника (лекара, економиста и правника) из свих здравствених установа Србије.Из Дома здравља Ниш присутно 6 учесника.
Актуелне теме о финансијској ситуацији у здравству, кадровима, о финансирању здравствених установа кроз дијагностички сродне групе, економске теме (јавне набавке, попис и многе друге).
Директор Дома здравља проф. др Милорад Јеркан у својству заменика председника Коморе здравствених установа Србије са својим сарадницима из Дома здравља Ниш активно учествује на саветовању. Предавачи су из Министарства здравља, РФЗО-а , Државне ревизорске институције, Министарства државне управе и локалне самоуправе, из Управе за јавне набавке и многи други.