Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЗИНСЕКЦИЈИ ВРТИЋА "НЕВЕН", ПУ "ПЧЕЛИЦА" НИШ

У складу са Уговором бр 1728 од 09.05.2017.г. и Програмом спровођења дезинсекције на територији Града Ниша за 2017.г., екипa Дома здравља Ниш ће извршити дезинсекцију вртића "Невен", објекта ПУ "Пчелица" Ниш, дана 06.12.2017.г. од 16:00 часова.
Трећи и четврти третман објекта није урађен према Оперативном плану и динамици реализације дезинсекције, из техничких разлога (реновирање објекта).