Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМУ: „ПАРТИЦИПАЦИЈА КОРИСНИКА У РАЗВОЈУ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ПОТРЕБА И ИЗАЗОВ“

Дана 30.11.2017. године одржана је регионална конференција на тему: „Партиципација корисника у развоју услуга социјалне заштите – потреба и изазов“, у организацији невладине организације „Протекта“.
У конструктивном дијалогу са представницима локалне самоуправе , корисника услуга и пружаоца услуга, разговарало се о проблемима корисника и могућим решењима.

Конференцији присуствовала социолог Душица Илић из Службе кућног лечења и медицинске неге са палијативним збрињавањем Дома здравља Ниш.

Од представника локалне заједнице је потекао предлог да се зграда Службе кућног лечења и медицинске неге са палијативним збрињавањем Дома здравља Ниш која се налази  у Рајићевој 22 уврсти у пројекат за постављање рампе како би се омогућио приступ особама са инвалидитетом.