Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

ОДРЖАН НАПРЕДНИ ТРЕНИНГ НА ТЕМУ “ПРЕВЕНЦИЈА И ОДГОВОР НА РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ“ У БЕОГРАДУ

Министарство здравља Републике Србије и канцеларија Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА) у Србији у сарадњи са Центром за промоцију здравља жена организовао је напредни тренинг од 22.-24.11.2017 год. у Београду на тему „ Превенција и одговор на родно засновано насиље“.

Циљ тренинга је изградња капацитета здравствених радника да преузму улогу предавача и тренера у области родно заснованог насиља.Садржај тренинга се односио на преношење знања и вештина у што ширем обухвату здравствених радника како би били компетентни у коришћењу парципитативне методологије упознавање са основним комуникационим техникама и моделима добре међусекторске сарадње у заштити жена и деце које су изложене насиљу.

Др Луција Христов Митић је на тренингу представила истраживање учесталости родно заснованог насиља и ставове према њему које је спроведено у Дому здравља Ниш као и пример добре паксе Пиримену посебног протокола за поступање са женама које су изложене насиљу ,а примењује се у Дому здравља Ниш.